Adresa:

INĐIJSKA BB
22308 Golubinci

Matični broj: 20231009
PIB: 104767533

Matični broj: 20231009
PIB: 104767533

Telefoni:

Branko Milivojević
063 665 787

Branko Miilivojević (Jr)
063 665 889

Spomenka Miilivojević
063 665 967

Nada Miilivojević
063 665 963

Žiro računi:

330-0000009001662-97
Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad


250-2050000985770-61
Eurobank a.d. Beograd

 

e-mail:

Zvanični e-mail:
info@mbsnkomerc.com


Branko Milivojević
brankom@mbsnkomerc.com


Branko Milivojević Junior
brankomilivojevic@mbsnkomerc.com


Spomenka Milivojević
spomenkam@mbsnkomerc.com


Nada Milivojević
nadam@mbsnkomerc.com